Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 204 podstron zawierających "konsultacje spo������������������������������������������������������eczne"
141 Uchwała Nr XLIII/405/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie przyjęcia procedury obowiązkowych konsultacji społecznych
142 Ogólne zebranie mieszkańców osiedla Komorów
Ogólne zebranie mieszkańców osiedla Komorów odbyło się 6 marca, we wtorek. Uczestniczyło w nim ponad stu mieszkańców. Zebranie zorganizował przewodniczący zarządu osiedla.
143 Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 1 marca 2012
w sprawie określenia terminu wyłożenia ankiet konsultacyjnych dotyczących przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł oraz powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
144 Budowa „Paszkowianki”
Budowa drogi potocznie zwanej „Paszkowianką” nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Wójt gminy Michałowice podjęła działania, by decyzje dotyczące II etapu realizacji tej
145 Wiara w drugiego człowieka
W pomocy społecznej ważna jest wrażliwość, empatia, zrozumienie i poszanowanie godności drugiego człowieka” - wywiad z Iwoną Radzimirską, dyrektorką GOPS w gminie Michałowice.
146 Przejrzysta Polska – przejrzysta gmina
29 lipca br., w budynku Urzędu Gminy Michałowice Grażyna Wojciechowicz z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przedstawiła, przygotowany przez siebie, raport dotyczący realizacji
147 Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2012
w sprawie określenia terminu wyłożenia ankiet konsultacyjnych dotyczących zmiany Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z
148 Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 marca 2012 r.
w sprawie określenia terminu wyłożenia ankiet konsultacyjnych dotyczących zmian Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z
149 Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 marca 2012 r.
w sprawie określenia terminu wyłożenia projektu Statutu osiedla Granica oraz powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedla Granica.
150 Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII,
151 BADANIE KTG - PROGRAM PILOTAŻOWY
Polega na analizowaniu czynności serca oraz ruchów płodu, a także czynności skurczowej mięśnia macicy. Badanie to pozwala wykryć stany zagrażające zdrowiu dziecka, takie jak
152 Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenia nowej jednostki
153 Projekt uchwały
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów,Granica) i utworzenia nowej jednostki
154 Zebranie konsultacyjne mieszkańców Komorowa
Zebranie z mieszkańcami Komorowa, było pierwszym z dwóch zwołanym przez Krzysztofa Grabkę, wójta gminy Michałowice (drugie odbyło się w Granicy), mającym na celu poznanie
155 Twórcze i praktyczne wakacje
w 2010 r. w Gminie Michałowice

Jak zrobić z niczego dzieło sztuki aranżując wnętrze, np. urządzając swój pokój. Jak za niewielkie pieniądze upiększyć się, ugotować przysłowiową zupę z gwoździa, przyrządzić
156 Uchwała Nr XVIII/112/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 roku.
W sprawie przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008 -2013
157 Projekt uchwały
W sprawie przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008 -2013
158 Zielone światło dla PROGRAMU REWITALIZACJI W NASZEJ GMINIE
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” znalazł się w wykazie programów rewitalizacyjnych województwa mazowieckiego!
159 Projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Granica, dotyczących nadania "Statutu osiedlu Granica"
160 Protokół nr XXI
Z obrad XXI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.11.29