Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 231 podstron zawierających "konsultacje spo������eczne"
61 Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących projektu Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2023 - 2025
62 O konsultacjach
„Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach
63 ZP.271.3.1.2022
WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE poprzedzające postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie czystości na terenie gminy Michałowice wraz z zimowym utrzymaniem ulic
64 Projekt "Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych"
Projekt ma celu opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania
65 Porady prawne dla seniorów w DDS w Komorowie
W poniedziałek, 29 listopada ruszają bezpłatne porady prawne dla seniorów z gminy Michałowice w Dziennym Domu Seniora w Komorowie. Konsultacje będą odbywać się do końca roku,
66 Świadczenie 500+
Od 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych roku przyjmuje wnioski o świadczenie 500 plus oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).
67 23
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie: Agnieszka Starzyk Studio Architektury sp. z o.o. ul. Miedziana 14/54 00-835 Warszawa Skład zespołu
68 Ankieta
Ankieta do pobrania   Ankietę można wysłać na adres sekretariat@michalowice.pl , adres pocztowy urzędu gminy lub wrzucić do urny w urzędzie gminy i gminnych
69 Podsumowanie konsultacji społecznych - zagospodarowanie terenu wokół zalewu na Utracie
Drodzy Państwo, przedstawiamy dokument podsumowujący konsultacje społeczne, które dotyczą zagospodarowania terenu wokół komorowskiego zalewu na rzece Utracie. Odbyły się one
70 OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040
71 OBWIESZCZENIE
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic
72 Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
Przedstawiamy Państwu podsumowanie konsultacji społecznych, które dotyczyły projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2022-2030.
73 Prezentacja koncepcji zagospodarowania nowo pozyskanych terenów parku w Regułach
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice zaprasza do udziału w spotkaniu, podczas którego zostaną zaprezentowane koncepcje zagospodarowania nowo pozyskanych terenów dla parku
74 Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 14 października 2022 r. do 28 października 2022 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
75 Porady prawne dla seniorów
Zapraszamy zainteresowane osoby do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych dla seniorów z Gminy Michałowice. Konsultacje będą odbywać się do końca roku, raz w miesiącu
76 Obszary rewitalizacji gminy Michałowice - warsztaty
Zapraszamy mieszkańców naszej gminy na warsztaty on-line poświęcone wyznaczeniu obszaru rewitalizacji gminy Michałowice (6 kwietnia; w godz. 15-17).
77 Warsztaty dla mieszkańców dot. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka zaprasza mieszkańców na "Warsztaty dla mieszkańców dot. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (18 maja, godz.
78 Rewitalizacja Gminy Michałowice - spotkanie konsultacyjne
Celem spotkania jest prezentacja projektu Programu rewitalizacji oraz szeroka konsultacja jego założeń
79 Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice. Konsultacje prowadzone
80 Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 12 października 2021 r. do 27 października 2021 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku