Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 190 podstron zawierających "konsultacje spo������eczne"
61 Konsultujemy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Michałowice i Michałowic –Wsi: obszar „Szkolna”
Rozpoczęły się konsultacje mpzp obszaru "Szkolna" w Michałowicach i Michałowicach Wsi. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem projektu planu,.
62 2022
Projekt 8 Budowa bulodromu (boiska do gry w bule) w Otwartej Strefie Rekreacji w Komorowie-Wsi przy Zalewie. OCENA:
63 Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 3 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
64 Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 3 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
65 Zmiana Studium – obszar „Zbiornik w Michałowicach i okolice”
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Zbiornik w Michałowicach i okolice” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków
66 Zmiana Studium – obszar „Zbiornik w Michałowicach i okolice”
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Zbiornik w Michałowicach i okolice” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków
67 Zmiana Studium – dialog społeczny - obszar „Sokołów, Suchy Las”
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar "Sokołów, Suchy Las" jest pierwszym, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań
68 Szczepienia przeciwko HPV dla młodych mieszkańców naszej gminy
W tym roku rozpoczniemy realizację "Programu profilaktyki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowice na lata 2022-2024”.
69 Pokaz filmowy dla dzieci w Komorowie
Zarząd Osiedla Komorów zaprasza najmłodszych mieszkańców oraz ich rodziców na pokaz filmu. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu "Dzieci w sobotnim warsztacie" (4 grudnia godz.
70 Pokaz filmowy dla dzieci w Komorowie
Zarząd Osiedla Komorów zaprasza najmłodszych mieszkańców oraz ich rodziców na pokaz filmu. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu "Dzieci w sobotnim warsztacie" (30 października
71 Konsultujemy projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałowice na lata 2022 - 2027". Państwa głos jest ważny.
Do 28 lutego br. trwają konsultacje dotyczące projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Michałowice na lata 2022 - 2027", który prezentuje kluczowe kierunki polityki ochrony
72 Pokaz filmowy dla dzieci w Komorowie
Zarząd Osiedla Komorów zaprasza najmłodszych mieszkańców oraz ich rodziców na pokaz filmu. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu "Dzieci w sobotnim warsztacie" (27 listopada
73 Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
74 Uchwała Nr XIII/133/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Granica, dotyczących nadania „Statutu osiedlu Granica”.
75 Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
76 W urzędzie gminy Michałowice ruszył punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze
W urzędzie gminy Michałowice uruchomiony został punkt konsultacyjny ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”.
77 Zmiana Studium – dialog społeczny - obszar „Sokołów, Suchy Las”
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar "Sokołów, Suchy Las" jest pierwszym, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań
78 Rowerem do pracy
Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych zaprasza pracodawców z naszej gminy do włączenia się do akcji pn.: Przesiądź się na rower i wspierania przyjaznych środowisku form transportu.
79 Konsultujemy projekt uchwały krajobrazowej
Trwają konsultacje dotyczące projektu uchwały krajobrazowej, której głównym założeniem jest regulacja zasad i warunków sytuowania na terenie naszej gminy obiektów małej
80 Zmiana Studium – obszar „Reguły, ul. Wiejska”
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Reguły, ul. Wiejska” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania