Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1091 podstron zawierających "michałowice wieś"
121 WYBORY SAMORZĄDOWE W GMINIE MICHAŁOWICE
I tura wyborów samorządowych, w których wybieraliśmy wójta oraz radnych do Rady Gminy Michałowice , Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego, już za nami.
122 Uchwała Nr XLV/304/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragment obrębu geodezyjnego wieś Granica
123 ZP.271.2.42.2019
Remont nawierzchni ulicy Południowej wraz z przebudową w zakresie odwodnienia w miejscowości Komorów Wieś, gmina Michałowice
124 Uchwała Nr XXXIX/371/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części
125 Uchwała Nr XXII/173/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
126 Uchwała Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 820, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, na części działki ew. nr 6/5 oraz na części
127 Uchwała Nr XXXVI/243/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na budowie dwuotworowego rurociągu wraz z kablem światłowodowym na części działki nr ew. 233, położonej w obrębie
128 Uchwała Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica, Gmina Michałowice
129 Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
130 Uchwała Nr XXIII/163/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
131 Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/180/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.
132 Konsultacje projektu dokumentu
Przedstawiamy Państwu projekt dokumentu pt. „Strategia Promocji Gminy Michałowice". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania uwag do jego treści.    Uwagi
133 Uchwała Nr XXXVII/329/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa
134 Uchwała Nr XV/85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i określenia
135 Uchwała Nr XXXIV/233/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na nabudowie studni teletechnicznej na istniejący rurociąg oraz wyprowadzeniu z niej dwuotworowego rurociągu wraz z kablem
136 Uchwała Nr XI/66/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 39/1 położoną w obrębie ewidencyjnym - wieś Reguły
137 Uchwała Nr XXXIV/305/ 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia “Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa
138 Uchwała nr XXXIX/360/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 47/3, 48/4, 48/8, położonej w obrębie ewidencyjnym
139 Uchwała Nr XXXI/265/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki na prefinansowanie ze środków budżetu państwa projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów
140 Uchwała Nr XLIV/417/ 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr nr 309, 334, 342, 346 położonych w Michałowicach Wsi gm. Michałowice.