Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1195 podstron zawierających "michałowice wieś"
121 Uchwała Nr XXIII/163/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
122 Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/180/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.
123 Uchwała Nr XXXVII/329/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa
124 Uchwała Nr XV/85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i określenia
125 Uchwała Nr XI/66/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 39/1 położoną w obrębie ewidencyjnym - wieś Reguły
126 Uchwała Nr XXXIV/305/ 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia “Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa
127 Uchwała Nr XXXIV/233/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na nabudowie studni teletechnicznej na istniejący rurociąg oraz wyprowadzeniu z niej dwuotworowego rurociągu wraz z kablem
128 Uchwała nr XXXIX/360/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 47/3, 48/4, 48/8, położonej w obrębie ewidencyjnym
129 Uchwała Nr XXXI/265/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki na prefinansowanie ze środków budżetu państwa projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów
130 Uchwała Nr XLIV/417/ 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr nr 309, 334, 342, 346 położonych w Michałowicach Wsi gm. Michałowice.
131 Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice tel: (22) 350-91-60 fax: (22) 350-91-61 oswiata@michalowice.pl piętro I pok.117 Czynne: poniedziałek-piątek:
132 Spółka Wodna „MICHAŁOWICE OSIEDLE”
Przewodniczący Zarządu: Hanc Eugeniusz Zastępca Przewodniczącego Zarządu: Żebrowski Henryk Sekretarz Zarządu: Polesiak Sławomir Członek Zarządu: Michalczyk Waldemar Członek
133 Uroczystości na XLVI Sesji Rady Gminy Michałowice
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Michałowice, 29 września br., miało miejsce uroczyste wręczenie nauczycielom aktów mianowania oraz uhonorowanie dwóch par małżeńskich za długoletnie
134 Uchwała Nr XIX/185/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
135 Uchwała Nr XLIV/419/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki nr ew. 848 i nr ew. 735/6, położonych w Nowej Wsi gm. Michałowice.
136 Uchwała Nr XX/192/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Nowa Wieś”, obejmującego tereny położone w obrębach
137 Uchwała Nr XXVI/183/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 304/10, 305/4, położone we wsi Komorów, gmina Michałowice.
138 Uchwała Nr XXII/152/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 344/1, 354/3, 354/4, 354/6, 359/2, 363/2, 367/2, 371/2, 383/2, położonej
139 Uchwała Nr XX/130/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 23/8, 24/5 położonych w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.
140 Uchwała Nr XLV/429/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiącej działki ozn. ew. nr nr 1052 i 1071, położonych w Nowej Wsi gm. Michałowice.