Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1242 podstron zawierających "michałowice wieś"
141 Uchwała Nr XXXVII/329/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa
142 Uchwała Nr XV/85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i określenia
143 Uchwała Nr XI/66/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 39/1 położoną w obrębie ewidencyjnym - wieś Reguły
144 Uchwała Nr XXXIV/305/ 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia “Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa
145 Uchwała Nr XXXIV/233/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na nabudowie studni teletechnicznej na istniejący rurociąg oraz wyprowadzeniu z niej dwuotworowego rurociągu wraz z kablem
146 Uchwała nr XXXIX/360/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 47/3, 48/4, 48/8, położonej w obrębie ewidencyjnym
147 Uchwała Nr XXXI/265/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki na prefinansowanie ze środków budżetu państwa projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów
148 Uchwała Nr XLIV/417/ 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr nr 309, 334, 342, 346 położonych w Michałowicach Wsi gm. Michałowice.
149 Uroczystości na XLVI Sesji Rady Gminy Michałowice
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Michałowice, 29 września br., miało miejsce uroczyste wręczenie nauczycielom aktów mianowania oraz uhonorowanie dwóch par małżeńskich za długoletnie
150 Uchwała Nr XIX/185/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
151 Uchwała Nr XLIV/419/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki nr ew. 848 i nr ew. 735/6, położonych w Nowej Wsi gm. Michałowice.
152 Uchwała Nr XX/192/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Nowa Wieś”, obejmującego tereny położone w obrębach
153 Uchwała Nr XXVI/183/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 304/10, 305/4, położone we wsi Komorów, gmina Michałowice.
154 Uchwała Nr XXII/152/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 344/1, 354/3, 354/4, 354/6, 359/2, 363/2, 367/2, 371/2, 383/2, położonej
155 Uchwała Nr XX/130/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 23/8, 24/5 położonych w Komorowie Wsi, gmina Michałowice.
156 Karta Mieszkańca Gminy Michałowice
Karta Mieszkańca Gminy Michałowice jest z nami od września 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo kilka najważniejszych informacji: jakie są korzyści z jej posiadania, kto jest naszym
157 Uchwała Nr XLV/429/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiącej działki ozn. ew. nr nr 1052 i 1071, położonych w Nowej Wsi gm. Michałowice.
158 Uchwała Nr XLIV/295/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości położonej we wsi Pęcice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
159 Uchwała Nr XIII/75/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 września 2007r
w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania w Gminie Michałowice.
160 Uchwała Nr XXI/154/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 lipca 2004 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa dróg na terenie Gminy