Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1066 podstron zawierających "michałowice wieś"
221 Debata o bezpieczeństwie gminy Michałowice
23 listopada, w sali multimedialnej urzędu gminy odbyła się coroczna debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Michałowice.
222 Uchwała XXII/170/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ew. 598 i 608, położonych w Komorowie wsi gm. Michałowice.
223 Uchwała Nr XVI / 110 / 2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ew. 890, położonej w Nowej Wsi gm. Michałowice.
224 Uchwała Nr XIX/119/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Reguły, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
225 Uchwała Nr XXIII/160/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 354/5, 359/1, 363/1, 367/1, 371/1, 375/1, 383/1, położonej w Komorowie Wsi,
226 Uchwała Nr XLIV/418/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr nr 303/1, 303/9, 303/10, położonej w Komorowie Wsi gm. Michałowice.
227 Uchwała Nr XX/151/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ew. 597/1, położonej w Nowej Wsi gm. Michałowice.
228 Uchwała Nr XXXIII / 297 / 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie zbycia stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Granica gm. Michałowice.
229 Uchwała Nr XV/97/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących działki nr ew. 440/11 i 440/18, położonych w Opaczy Kolonii gm. Michałowice.
230 Uchwała Nr XXXII/293/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 412/3, położonej we wsi Granica gm. Michałowice
231 Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.
232 Uchwała Nr XX/126/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.
233 Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonej w Michałowicach Wsi, gm. Michałowice na poszerzenie drogi.
234 Dożynki gminy Michałowice A.D. 2014
7 września w Michałowicach – obok zespołu szkół, na placu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki, przy brzezinie – odbył się festyn dożynek gminy Michałowice.
235 Regulamin konkursu
Regulamin konkursu pod nazwą: „Która gwiazda polskiej estrady – podpowiedź: gwiazda jest kobietą, od 20 lat na scenie-wystąpi  podczas tegorocznego festynu Dni Gminy
236 Uchwała Nr XXII/175/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie zbycia stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Reguły gm. Michałowice.
237 MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEŻOWA LIGA EUROPEJSKA W GMINIE MICHAŁOWICE
15 stycznia 2010 roku rozpoczął się Euroligowy Turniej Koszykówki Nowa Wieś-Komorów. Otwarcia dokonał Krzysztof Grabka, Wójt Gminy Michałowce. Uczestniczy w nim osiem drużyn z
238 UCHWAŁA Nr XX/147/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 czerwca 2004r.
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Michałowice nr XLVII/353/2001 z 28 listopada 2001r., nr XLVIII/354/2001 z 20 grudnia 2001r., nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. i nr LIV/406/2002 z 28
239 Uchwała Nr XIV / 82 /2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok.
240 Uchwała Nr XXXII/292/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie dokonania na rzecz Skarbu Państwa darowizny części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 628/17, położonej we wsi Reguły gm. Michałowice.