Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1207 podstron zawierających "michałowice wieś"
241 Uchwała Nr XXV/206/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Michałowice od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego na terenie Gminy Michałowice.
242 II sesja Rady Gminy Michałowice VI kadencji
Zaprzysiężenie wójta oraz wybór wiceprzewodniczących oraz składów komisji rady (rewizyjnej, budżetu i finansów, gospodarki komunalnej i przestrzennej, spraw społecznych
243 Uchwała Nr XX/193/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
244 Uchwała Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.
245 Święto Wolności w Gminie Michałowice – uroczyste obchody w szkole w Nowej Wsi
23 maja, odbyły się w szkole w Nowej Wsi uroczyste obchody Święta Wolności w Gminie Michałowice pod hasłem „Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie, A ludzką
246 Uchwała Nr XV/198/2019
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś
247 Uchwała Nr XV/92/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice" na lata 2003-2006.
248 Dożynki gminy Michałowice A.D. 2015
30 sierpnia, w Michałowicach odbyły się dożynki gminy Michałowice. Rozpoczęła je msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, a po mszy, na łące przy ul. Księdza Jerzego
249 Uchwała Nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
250 Uchwała Nr XXXIII/294/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Ostoja”, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym
251 Uchwała Nr XV/156/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
252 Uchwała Nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 – 2008
253 Uchwała Nr XXXII/282/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcia porozumienia z Gminą Raszyn w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym.
258 Uchwała Nr XLII/366/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r.
w sprawie wprowadzenia zmian do statutów sołectw i osiedli
259 Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 stycznia 2010 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę i wynajem.
260 Uchwała Nr XX/190/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.