Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1083 podstron zawierających "michałowice wieś"
241 Uchwała Nr XIV / 82 /2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok.
242 Uchwała Nr XXXII/292/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie dokonania na rzecz Skarbu Państwa darowizny części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 628/17, położonej we wsi Reguły gm. Michałowice.
243 Uchwała XL/277/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
244 Uchwała Nr V/30/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad soleckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.
245 Uchwała Nr XXI/145/ 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy
246 Uchwała Nr XV/157/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice
247 Uchwała Nr XXXVII/323/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.
248 Uchwała Nr XVIII/108/ 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy
249 Regulamin konkursu
Regulamin konkursu pod nazwą: „Która gwiazda polskiej estrady – podpowiedź: gwiazda jest kobietą, od 20 lat na scenie-wystąpi  podczas tegorocznego festynu Dni Gminy
250 Zarządzenie Nr 123/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
251 Uchwała Nr XXV/206/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Michałowice od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego na terenie Gminy Michałowice.
252 Uchwała Nr XXXVII/335/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r.
zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach
253 II sesja Rady Gminy Michałowice VI kadencji
Zaprzysiężenie wójta oraz wybór wiceprzewodniczących oraz składów komisji rady (rewizyjnej, budżetu i finansów, gospodarki komunalnej i przestrzennej, spraw społecznych
254 Uchwała Nr XX/193/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
255 Święto Wolności w Gminie Michałowice – uroczyste obchody w szkole w Nowej Wsi
23 maja, odbyły się w szkole w Nowej Wsi uroczyste obchody Święta Wolności w Gminie Michałowice pod hasłem „Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie, A ludzką
256 Uchwała Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice” na lata 2004-2007.
257 Dożynki gminy Michałowice A.D. 2015
30 sierpnia, w Michałowicach odbyły się dożynki gminy Michałowice. Rozpoczęła je msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, a po mszy, na łące przy ul. Księdza Jerzego
258 Uchwała Nr XV/92/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice" na lata 2003-2006.
259 Uchwała Nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
260 Uchwała Nr XXXIII/294/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Ostoja”, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym