Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1093 podstron zawierających "michałowice wieś"
81 Uchwała Nr XXXVII/259/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
82 Uchwała Nr XLII / 388 / 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r
w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
83 Uchwała Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
84 Uchwała Nr X/57/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
85 Uchwała Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej
86 Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
87 Uchwała Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Nowa Wieś.
88 Uchwała Nr XXXVII/253/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącą własność Gminy Michałowice.
89 Uchwała Nr XLIV/421/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
90 Uchwała Nr XIII/139/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”,
91 Uchwała Nr XX/131/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25.06.2008 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XVI/111/2004 z dnia 26 lutego 2004 r., dotyczącą przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej
92 Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
93 Uchwała Nr XL/284/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice.
94 Uchwała Nr XXIX/202/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
95 Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007r.
zmieniająca uchwałę Nr III/11/2006 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla
96 UCHWAŁA Nr III/11/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
97 Partner Karty Mieszkańca
Acrodent to kolejny partner, który przystąpił do programu Karty Mieszkańca Gminy Michałowice.
98 Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych stanowiących części działek ew. nr 539/3 i 539/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina
99 Uchwała Nr XX/149/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
100 Uchwała Nr XVII/172/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice