Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1240 podstron zawierających "michałowice wieś"
81 Uchwała Nr XIX/122/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
82 Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
83 Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Komorów Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
84 Uchwała Nr XLII / 388 / 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r
w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
85 Uchwała Nr XIV/149/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
86 Uchwała Nr XXXVII/259/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
87 Uchwała Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
88 Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
89 Uchwała Nr X/57/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
90 Uchwała Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej
91 Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
92 Uchwała Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Nowa Wieś.
93 Uchwała Nr XXXVII/253/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącą własność Gminy Michałowice.
94 Uchwała Nr XLIV/421/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
95 Uchwała Nr XIII/139/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”,
96 Uchwała Nr XX/131/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 25.06.2008 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XVI/111/2004 z dnia 26 lutego 2004 r., dotyczącą przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej, stanowiącej
97 UA.6733.10.2020 - OBWIESZCZENIE
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr WAR1203A na działce nr ewid. 273
98 Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
99 Uchwała Nr XL/284/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice.
100 Zapytanie Radnej Adriany Król - Popiel (0003.19.2020)
Z dnia 12.05.2020 Dotyczące bezpieczeństwa poruszania się po miejscowości Michałowice-Wieś i Opacz Mała