Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8229 podstron zawierających "michałowice"
122 Zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy Michałowice
Drodzy mieszkańcy, z uwagi na stan epidemii z związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostały wprowadzone ograniczenia w pracy Urzędu Gminy Michałowice.
123 Szanowni Mieszkańcy Gminy Michałowice,
Zadbajmy o seniorów
125 Recital Magdaleny Warzechy w Gminie Michałowice
W sobotę, 7 marca, odbył się wspaniały monodram muzyczny Magdaleny Warzechy, niezwykle utalentowanej i cenionej aktorki Teatru Narodowego w Warszawie.
126 Decyzje Gminy Michałowice związane z koronawirusem
Drodzy mieszkańcy, w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszej gminy zostały podjęte
129 Stanowisko Nr 3/2019 Rady Gminy Michałowice i Wójta Gminy Michałowice
w sprawie sposobu realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu masztów nadawczych oraz rozwiązań komunikacyjnych projektowanej siedziby Polskiej Agencji Żeglugi
132 Nowe Stypendium Wójta Gminy Michałowice
dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
136 Projekt stanowiska Wójta Gminy Michałowice oraz Rady Gminy Michałowice w sprawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.12.2013 r.
Dotyczącej nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako "Dobra Ziemskie Michałowice"
137 Rekordowy finał WOŚP w gminie Michałowice
Wynik 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie przejdzie do historii jako jeden z najbardziej szczodrych - dwa sztaby w Komorowie i Nowej Wsi zebrały
140 Urząd Gminy Michałowice zaprasza oferentów do składania ofert na wykonanie projektu lokalizacji progów spowalniających na terenie gminy Michałowice
Progi 2008   Urząd Gminy Michałowice zaprasza oferentów do składania ofert na wykonanie projektu lokalizacji progów spowalniających na terenie gminy