Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8213 podstron zawierających "michałowice"
121 Wyniki ankiety dotyczącej zagospodarowania terenu kortów tenisowych w Gminnym Ośrodku Sportu w Granicy w Gminie Michałowice
W zdecydowanej większości kwestionariusz został wypełniony drogą internetową 460 ankiet (99%), natomiast w formie papierowej zostały przekazane 4 ankiety (1%).
122 Projekt stanowiska Wójta Gminy Michałowice oraz Rady Gminy Michałowice w sprawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.12.2013 r.
Dotyczącej nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako "Dobra Ziemskie Michałowice"
123 II Turniej Judo o Puchar Wójt Gminy Michałowice
17 października 2020 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowej Wsi odbyła się druga edycja turnieju judo - II Turniej Judo o Puchar Wójt Gminy Michałowice. Turniej w tym
124 Urząd Gminy Michałowice zaprasza oferentów do składania ofert na wykonanie projektu lokalizacji progów spowalniających na terenie gminy Michałowice
Progi 2008   Urząd Gminy Michałowice zaprasza oferentów do składania ofert na wykonanie projektu lokalizacji progów spowalniających na terenie gminy
126 Kobieca koszykówka w Gminie Michałowice - nasze drużyny rozpoczęły sezon
Pomimo pandemii i wielu obostrzeń 3 października rozpoczął się nowy sezon 2020/2021 rozgrywek WOZKoszWM.
127 Projekt stanowiska Wójta Gminy Michałowice oraz Rady Gminy Michałowice
w sprawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.12.2013 r. dotyczącej nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako "Dobra Ziemskie
128 XV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Pani Wójt Gminy Michałowice
W niedzielę 08 listopada 2020r. została rozegrana XV edycja corocznego mikołajkowego turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Michałowice, na Hali Sportowej w ZSO,
129 ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MICHAŁOWICE
9 września w budynku szkoły podstawowej w Michałowicach odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Michałowice, które zwołała przewodnicząca zarządu, Agnieszka Lenard.
131 Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 3 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
132 Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 3 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
135 Stanowisko Nr 3/2020 Rady Gminy Michałowice
w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego
136 Obwieszczenie – ZRID Reguły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
137 Wernisaż wystawy "Ginące zawody w gminie Michałowice"
17 września w sali multimedialnej urzędu gminy odbył się długo wyczekiwany wernisaż wystawy "Ginące zawody w gminie Michałowice".
138 Gwiazdy nad gminą Michałowice
Obserwacja nocnego nieba nad gminą Michałowice przyciągnęła miłośników astronomii z naszej gminy!
139 Nowy partner Karty Mieszkańca gminy Michałowice
Super Power Sp z o.o. to kolejny partner, który przystąpił do programu Karty Mieszkańca Gminy Michałowice.
140 Stanowisko Nr 1/2020 Rady Gminy Michałowice
W sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2019 r.