Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7601 podstron zawierających "michałowice"
1541 Uchwała Nr XXXIX/273/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 roku
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
1542 Uchwała Nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 roku
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego dla osób korzystających z programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”
1543 Uchwała Nr XXXIX/266/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 roku
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności
1544 Zarządzenie Nr 133/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
1545 Zarządzenie Nr 110/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
1546 ZP.2712.21.2014 Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w roku 2014
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w roku
1547 Uchwała Nr XXXVIII/263/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Gawrych i Pani Jolanty Salińskiej na działanie Wójta Gminy Michałowice.
1548 Zarządzenie Nr 157/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 07 sierpnia 2009 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2009 r.
1549 Zarządzenie Nr 156/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 07 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2009 roku.
1550 Uchwała XXIX/207/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 07 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. 628/6, położoną we wsi Reguły, gmina Michałowice.
1551 Uchwała Nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 07 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice
1552 Uchwała Nr XXIX/202/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
1553 Uchwała Nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na budowie przyłącza telekomunikacyjnego przez działkę nr ew. 627, położoną w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły,
1554 Uchwała Nr XXIX/200/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na części działki nr ew. 678/2, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły,
1555 Uchwała Nr XXIX/199/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminami: Brwinów, Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Leszno, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Pruszków.
1556 Uchwała Nr XXIX/197/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok.
1557 Stanowisko Nr 10/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2009
w sprawie środków finansowych dla jednostek pomocniczych gminy - osiedli, w roku budżetowym 2010.
1558 Uchwała Nr XXVIII/196/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2009 r.
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/46/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Gminy Michałowice na lata 2008 – 2009
1559 Uchwała Nr XXXVII/258/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2010 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
1560 Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie nadania Urzędowi Gminy Michałowice regulaminu organizacyjnego.