Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8251 podstron zawierających "michałowice"
1881 Uchwała Nr XXXVII / 332 / 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do podpisania Aneksu Nr 1 do porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie
1882 Uchwała Nr XXXVII / 331 / 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok budżetowy 2006.
1883 Uchwała Nr XXXVII/330/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy.
1884 Uchwała Nr XXXVII/329/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa
1885 Uchwała Nr XXXVII/328/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa Systemu
1886 Uchwała Nr XXXVII/327/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego.
1887 Uchwała Nr XXXVII/322/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok, oraz zmian do Uchwały Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia
1888 Uchwała Nr XXXVII/321/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok.
1889 Uchwała Nr XXXV/312/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r.
w sprawie zmiany do uchwały nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi
1890 Uchwała Nr XXXV/310/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddziałem w Warszawie, dotyczącego partycypacji w kosztach
1891 Uchwała Nr XXXV/309/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/250/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa ośrodków sportu
1892 Uchwała NrXXXV/308/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/249/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa urządzeń odwadniających
1893 Uchwała XL/353/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/346/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze.
1894 Uchwała XL/352/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie opłaty za odprowadzanie 1m3 ścieków, z gospodarstw domowych i pozostałych użytkowników, do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice.
1895 Uchwała XXXVIII/342/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form
1896 Uchwała XXXVIII/341/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2006 r.
1897 Uchwała XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla nieruchomości, stanowiących mienie
1898 Uchwała XXXVIII/339/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/325/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
1899 Uchwała XXXVIII/338/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2006 rok.
1900 Zarządzenie Nr 63 / 2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 3 kwietnia 2007 r.
w sprawie zbycia stanowiącej mienie komunalne części nieruchomości gruntowej położonej we wsi Opacz Kolonia gm. Michałowice.