Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8765 podstron zawierających "michałowice"
61 KONKURS: Recyklingowe ozdoby świąteczne
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie polegającym na wykonaniu najciekawszych, najbardziej oryginalnych ozdób świątecznych.
62 Zarządzenie Nr 309/2020
w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu ofertowego na wybór instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Michałowice
63 Zarządzenie Nr 311/2020
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Michałowice.
64 Spacer mikołajkowy w parku w Regułach
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice zaprasza na Spacer mikołajkowy w parku w Regułach. 6 grudnia (niedziela) w godz. 11.00-14.00.
65 ZP.271.1.1963.2020
Remont i wymiana progów spowalniających na terenie gminy Michałowice
66 Stan gospodarki odpadami
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPDARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MICHAŁOWICE za 2019 r.
67 ZP.271.2.79.2020
Rozbudowa ulicy Przytorowej w miejscowości Reguły, gm. Michałowice
68 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Zgodnie z art.15 zzx ust. 3 w zw. z art.15 zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
69 Mieszkanka Granicy mistrzynią Polski w cheerleadingu
W sobotę 21.11.2020 r. w hali Centrum Sportu w Raszynie odbyły się III Mistrzostwa Polski w Cheerleadingu Sportowym.
70 CUW.231.2.6.2020
Protokół z otwarcia ofert w dniu 27.11.2020

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla jednostek Gminy Michałowice od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
71 Zarządzenie nr 308/2020
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice
72 Stypendium Wójta Gminy Michałowice
za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
73 Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 3 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
74 Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 3 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
75 BF.1710.1.2020 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Kontrola kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Michałowice za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
76 Uwaga na firmę odwołującą się do gminnego programu!
W ostatnim czasie niektórzy z naszych mieszkańców otrzymali do skrzynek pocztowych zawiadomienie o spotkaniach związanych z "dotacjami instalacji fotowoltaicznych i gminnym
77 Zarządzenie Nr 85/2020
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Michałowice z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
78 Zarządzenie Nr 166/2020
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Michałowice „Raportu o stanie Gminy Michałowice w 2019 r.”
79 ZP.271.2.76.2020
„Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice
80 Zarządzenie Nr 307/2020
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii, gmina Michałowice” i powołania Komisji Przetargowej