Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7487 podstron zawierających "michałowice"
7381 Protokół Nr XXXIV
Z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-09-29
7382 Protokół Nr XXXIII
Z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-07-15
7383 Protokół Nr XXVI
Z obrad XXVI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2004-12-24
7384 Protokół Nr XXV
Z obrad XXV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2004-11-29
7385 Protokół Nr XXIV
Z obrad XXIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2004-10-05
7386 Protokół Nr XXIII
Z obrad XXIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2004-09-02
7387 Protokół Nr XXII
Z obrad XXII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2004-07-29
7388 Protokół Nr XXI
Z obrad XXI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2004-07-12
7389 Protokół Nr XLI
Z obrad XLI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia 2006-06-19
7390 Wnioski z przeprowadzonego badania
Informację o dostępności kart usług umieszczać cyklicznie w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice oraz na tablicach ogłoszeń gminy zlokalizowanych we wszystkich
7391 Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne P/03/079
Szanowni Państwo! W nawiązaniu do „Wystąpienia Pokontrolnego" P/03/079 LWA-41041-6-03 przedkładam informacje o sposobie wykorzystania uwag i podjętych działaniach na
7392 Wystąpienie pokontrolne NIK w sprawie przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Michałowicach, kontroli organizacji oraz finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w latach 2001-2003
NAJWYŻSZ IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa P/03/079 LWA-41041-6-03 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
7394 GK/54 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
KARTA USŁUG NR: GK/54 Referat Ochrony Środowiska
7395 Statut sołectwa Reguły
Tekst ujednolicony STATUT SOŁECTWA  Reguły Rozdział I Postanowienia ogólne   § 1 1.       Sołectwo jest jednostką
7396 Statut sołectwa Pęcice
Tekst ujednolicony STATUT SOŁECTWA  Pęcice Rozdział I Postanowienia ogólne   § 1 1.       Sołectwo jest jednostką
7397 Statut sołectwa Pęcice Małe
Tekst ujednolicony STATUT SOŁECTWA  Pęcice Małe Rozdział I Postanowienia ogólne   § 1 1.       Sołectwo jest
7398 Statut sołectwa Sokołów
Tekst ujednolicony STATUT SOŁECTWA  Sokołów Rozdział I Postanowienia ogólne     §
7399 Statut sołectwa Suchy Las
Tekst ujednolicony STATUT SOŁECTWA Suchy Las  Rozdział I   Postanowienia ogólne § 1 1.       Sołectwo jest
7400 Statut sołectwa Nowa Wieś
Tekst ujednolicony STATUT SOŁECTWA Nowa Wieś Rozdział I   Postanowienia ogólne § 1 1.       Sołectwo jest jednostką