Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8146 podstron zawierających "michałowice"
7381 Projekt uchwały
zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice
7382 Projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice
7383 Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice"
7384 Projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
7385 Projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
7386 Upamiętnienie 67. rocznicy Powstania Warszawskiego – uroczystość w Pęcicach
7 VIII 2011r. w kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła i przy Pomniku-Mauzoleum w Pęcicach odbyły się uroczystości upamiętniające 67. rocznicę
7387 Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej kpt. Stanisławowi Karolowi Doruchowskiemu w Komorowie
31 lipca, w przeddzień kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego, na willi Lola, przy ulicy Klonowej 2, została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona kpt. Stanisławowi Karolowi
7388 Złote gody Państwa Chodkowskich z Komorowa oraz Państwa Sieraków z Reguł.
Miłą uroczystością rozpoczęła się VIII Sesja Rady Gminy Michałowice 7 lipca 2011 r. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły dwie pary: Państwo Aleksandra i Wiesław
7389 Co słychać u przedszkolaków w Nowej Wsi?
Zakończył się kolejny rok pracy Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi. W roku szkolnym 2010/2011 pracę realizowano w oparciu o „Roczny plan dydaktyczno –
7390 Protokół nr VI
Z obrad VI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2011.04.19
7391 Anulowano Postępowanie ZP.2711.52.2011
Zakup, dostawa i montaż:. wodomierzy wraz z niezbędnymi częściami do montażu 195 sz., zaworów przed wodomierzem w ilości 80 szt. oraz przeróbki węzłów wodomierzowych
7392 Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.33.2011
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana i remont szafek sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych oraz remont linii słupów oświetlenia
7393 Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na
7394 Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.
7395 Projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zmiany nazwy miejscowości
7396 Projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zniesienia nazwy miejscowości
7397 Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Opacz Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
7398 Projekt uchwały
uw sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działek przyległych, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
7399 Projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
7400 Projekt uchwały
Zmieniająca uchwałę Nr II/3/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej