Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8264 podstron zawierających "michałowice-wieś"
1841 Uchwała Nr XIX/117/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok.
1842 Zarządzenie Nr 53/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2008 r. dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice.
1843 Stanowisko Nr 2/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 r
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 2007 r.
1844 Stanowisko Nr 1/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 r
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 r.
1845 Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku.
zmieniająca uchwałę Nr II/4/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów z późniejszymi zmianami.
1846 Uchwała Nr XII/72/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku.
zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
1847 Uchwała Nr XII/71/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 roku.
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
1848 Uchwała Nr XXIII/155/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.
1849 Uchwała Nr XXIII/154/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.
1850 Zarządzenie Nr 46/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2008 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 199/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie prognozy długu Gminy Michałowice na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne.
1851 Zarządzenie Nr 43 /2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za 2007 rok.
1852 Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2007 rok.
1853 Uchwała Nr XXII/149/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 września 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet
1854 Zarządzenie Nr 5/2008 Wójta gminy Michałowice z dnia 8 stycznia 2008 r.
w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy w 2008 r. dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice.
1855 Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 stycznia 2008 r.
w sprawie zwołania zebrania ogólnego mieszkańców dla wyborów uzupełniających przewodniczącego zarządu osiedla Komorów (Komorów, Granica).
1856 Uchwała Nr XVI/101/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia ­20 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/340/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
1857 Uchwała Nr XVI/98/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.
1858 Uchwała Nr XVI/96/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na 2008 r.
1859 Uchwała Nr XV/95/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
1860 Uchwała Nr XV/93/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica) oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego Zarządu Osiedla Komorów (Komorów, Granica)