Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8259 podstron zawierających "michałowice-wieś"
1881 Uchwała Nr XII/64/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
1882 Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę Nr II/4/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
1883 Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice
1884 Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę Nr II/6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
1885 Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
1886 Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
1887 Uchwała Nr XVIII/115/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Komorowskiego na działanie Wójta Gminy Michałowice.
1888 Uchwała Nr XVIII/113/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie
1889 Uchwała Nr XVIII/112/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 roku.
W sprawie przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008 -2013
1890 Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.
1891 Uchwała Nr XI/61/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 2007 r.
zmieniająca Uchwałę Nr IV/23/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
1892 Uchwała Nr X/59/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych i od Powiatu Pruszkowskiego części nieruchomości, położonych w Pęcicach gm. Michałowice.
1893 Uchwała Nr X/58/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok.
1894 Uchwała Nr X/56/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/28/89 Gminnej Rady Narodowej w Michałowicach z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom w Regułach.
1895 Uchwała Nr XI/68/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
1896 Uchwała Nr XIII/75/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/64/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy
1897 Uchwała Nr XIII/74/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Raszyn, dotyczącego opracowania szczegółowej koncepcji odbudowy i modernizacji Kanału Opaczewskiego, na
1898 Uchwała Nr XIII/73/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz do Sądu Rejonowego w Pruszkowie
1899 Uchwała Nr XIII/72/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok
1900 Uchwała Nr XIII/72/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok