Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 202 podstron zawierających "opacz mała"
21 Wspierają nas
XL Promotion Dariusz Michalak, ul. Pańska 75, Warszawa AUTO–WIMAR CENTRUM SP. Z O.O. Al. Jerozolimskie 249 B, Opacz Kolonia Laserjet Spedition S.C. ul. Przejazdowa 25,
22 Uchwała Nr XXVI/314/2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Mała
23 Warsztaty kuchni indyjskiej
Sołtysi i Rady Sołeckie Opaczy-Kolonii, Michałowic-Wsi, Opaczy Małej oraz Zarząd Osiedla Michałowice zapraszają dzieci na warsztaty kuchni indyjskiej. Więcej informacji na plakacie.
24 Uchwała Nr XIII/139/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”,
25 Zarządzenie Nr 29/2015
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Opacz Mała
26 Zarządzenie Nr 31/2011
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Opacz Mała
27 Uchwała Nr IV/9/2014
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 283/1 (dz. hip. 283), położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, stanowiącej własność Gminy Michałowice
28 Projekt uchwały
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 283/1 (dz. hip. 283), położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, stanowiącej własność Gminy Michałowice
29 Zarządzenie Nr 176/2017
w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznego wglądu
30 Zarządzenie Nr 180/2016
z 29 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do
31 Uchwała Nr XXXIII/298/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Opacz Mała, Gmina Michałowice
32 Uchwała Nr XXX/258/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Opacz Mała Gmina Michałowice
33 Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Opacz Mała.
34 Uchwała Nr XVII/207/2016
z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 292/1 oraz na części działki ewid. nr 316, położonych w obrębie
35 Strony internetowe jednostek pomocniczych
Sołectwo Nowa Wieś https://nowawies.michalowice.pl Sołectwo Pęcice Małe http://www.pecicemale.pl Sołectwo Komorów https://solectwo.komorow.pl Sołectwo Suchy
37 11. Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 292/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała,
38 Mieszkańcy
W ostatnim dziesięcioleciu największy wzrost zaludnienia cechował przede wszystkim miejscowości Michałowice-Wieś (90%), Pęcice Małe (42%), Granicę (16%), Nowa Wieś (21%)
39 Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
MAPA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW - stan na 2011 r..   Obszar działki nr ew. 6 we wsi Komorów przy zbiorniku retencyjnym na Utracie.   Obszar położony
40 Uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na realizację zadania pn. „Założenie ewidencji budynków i lokali dla 11 obrębów gminy Michałowice tj. Granica,