Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 216 podstron zawierających "opacz mała"
21 Zawiadomienie OŚ.6220.02.2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Hala produkcyjno-magazynowo-usługowego z
22 Zarządzenie Nr 51/2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Opacz Mała.
23 ZP.271.1.31.2018
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Opacz Mała
24 Zapytanie OŚ.6220.02.2020 z 7 lutego 2020 r.
Zapytanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Hala produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym
25 Uchwała Nr XXVI/314/2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Mała
26 Uchwała Nr XIII/139/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”,
27 Zapytanie Radnej Adriany Król-Popiel
z dnia 25.02.2019 dotyczące planowanych realizacji stacji bazowych systemu Rower Gminny w miejscowościach Michałowice-Wieś i Opacz-Mała.
28 Zarządzenie Nr 29/2015
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Opacz Mała
29 Zarządzenie Nr 31/2011
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Opacz Mała
30 30-LECIE SAMORZĄDU - cz.3 : WSPOMINAMY II KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (1994-1998)
W II kadencji samorządu gminy Michałowice stanowisko wójta gminy obejmował nadal Roman Lawrence, a przewodniczącym rady został Dariusz Korpetta. Realizowane były przede wszystkim inwestycje
31 30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.4 : WSPOMINAMY III KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (1998-2002)
Do końca 1998 roku Gmina Michałowice należała do stołecznego województwa warszawskiego. Od 1 stycznia 1999 roku, po zmianach, weszła w skład powiatu pruszkowskiego
32 Uchwała Nr IV/9/2014
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 283/1 (dz. hip. 283), położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, stanowiącej własność Gminy Michałowice
33 Projekt uchwały
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 283/1 (dz. hip. 283), położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, stanowiącej własność Gminy Michałowice
34 Warsztaty kuchni indyjskiej
Sołtysi i Rady Sołeckie Opaczy-Kolonii, Michałowic-Wsi, Opaczy Małej oraz Zarząd Osiedla Michałowice zapraszają dzieci na warsztaty kuchni indyjskiej. Więcej informacji na plakacie.
35 Strony internetowe jednostek pomocniczych
Sołectwo Nowa Wieś https://nowawies.michalowice.pl Sołectwo Pęcice Małe http://www.pecicemale.pl Sołectwo Komorów https://solectwo.komorow.pl Sołectwo Suchy
36 Zarządzenie Nr 176/2017
w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznego wglądu
37 Mieszkańcy
W ostatnim dziesięcioleciu największy wzrost zaludnienia cechował przede wszystkim miejscowości Michałowice-Wieś (90%), Pęcice Małe (42%), Granicę (16%), Nowa Wieś (21%)
38 Zarządzenie Nr 180/2016
z 29 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do
39 Uchwała Nr XXXIII/298/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Opacz Mała, Gmina Michałowice
40 Uchwała Nr XXX/258/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Opacz Mała Gmina Michałowice