Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 975 podstron zawierających "osiedle michałowice"
741 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 1.06.2012r. do 10.09.2012
742 FAQ
Jakie są nowe zasady segregacji odpadów obowiązujące od 1 listopada 2019 r.? Od 1 listopada 2019 r. w gminie Michałowice obowiązuje ogólnopolski system selektywnej
743 Wolontariat 2018
W roku 2018 w ramach porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pracowało na rzecz Ośrodka 4 osoby oraz 8 osób
744 Świadczenia opiekuńcze
1. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: matce albo
745 Rekrutacja do projektu
    Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób
746 Żłobki i kluby dziecięce
ŻŁOBKI / KLUBY DZIECIĘCE Niepubliczny Żłobek "Misie Patysie" DOTOWANY 05-806 Nowa Wieś ul. Wiśniowa
747 Regulamin Komisji Budżetu i Finansów
§ 1   Komisja Budżetu i Finansów działa na podstawie §  10 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Michałowice.   § 2   Liczbę
748 Komorów włącza się w Tydzień z Internetem 2016
Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej zaprasza mieszkańców Gminy Michałowice do udziału w ogólnoeuropejskiej kampanii Tydzień z Internetem 2016. Motywem
749 Pomoc materialna dla uczniów
W związku z ustawą o systemie oświaty a także Uchwałą Nr XXVIII/241/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy
750 Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 1. Komisja Skarg Wniosków i Petycji (zwana dalej „Komisją”) działa na podstawie art.18b ustawy o samorządzie gminnym oraz § 10 ust. 2
751 Protokół nr XXXIV
Z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009.09.04
752 Pomoc społeczna
Kluczowe zadania realizowane w ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 2019 roku.  Z obszaru pomocy społecznej: Prowadzenie  placówki
753 III Rodzinne Podchody Michałowic Wsi i Michałowic
20 czerwca odbyły się III Rodzinne Podchody Michałowic Wsi i Michałowic oraz na boiskach przy Zespole Szkól w Michałowicach – rodzinny piknik, pełen atrakcji.
754 Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej rodzinie, której
755 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 20.01. 2007 r. do 20.02. 2007 r.
756 Dożynki 2013
8 września 2013 r. odbyły się dożynki gminy Michałowice. Rozpoczęły się od mszy św. odprawionej w kościele w Pęcicach, a następnie w zabytkowym parku w Regułach,
757 Regulamin
    Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2019 Wójta Gminy Michałowice   Regulamin korzystania z serwisu internetowego ePodatki   Serwis
758 Historia
Na podstawie przeprowadzonych licznych badań archeologicznych, można stwierdzić, że najstarsze ślady osadnictwa naszych praprzodków, które odnaleziono na terenie dzisiejszego
759 Protokół nr XX
Z obrad XX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.10.22
760 Protokół nr XIII
z obrad XIII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 18 lutego 2016 roku