Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 976 podstron zawierających "osiedle michałowice"
801 Strategia rozwoju Gminy Mmichałowice do 2010 roku
Michałowice, sierpień 2002 roku
802 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 21.01.2009r. do 31.03.2009r.
803 Protokół Nr IV
Z obrad IV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2003-01-22
804 Regulamin sali komputerowej
§1 Sala komputerowa czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki, czasowe zamknięcie sali komputerowej jest ogłaszane poprzez stronę internetową biblioteki znajdującą się pod
805 Protokół nr XXVII
Z obrad XXVII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009-02-26
806 Link do przyszłości
Kilkudziesięciu uczniów ze szkoły w Komorowie już wie, co warto studiować i gdzie znaleźć przyszłościową pracę. 4 i 5 marca 2015 roku uczniowie dwóch
807 Deklaracja dostępności
Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
808 Protokół Nr XXII
Z obrad XXII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2004-07-29
809 Protokół nr XXXVII
Z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009.11.26
810 Przedmiot działalności
  Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Michałowicach jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Michałowice,
811 Protokół Nr XLVI
Z obrad XLVI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2010.09.29
812 Protokół nr XLI
Z obrad XLI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2014.09.30
813 Deklaracja dostępności
Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia
814 Protokół Nr XLIV
Z obrad XLIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2010.06.01
815 kontakt
Zarząd Oddziału Rejonowego P.Z.E.R.i I. w Michałowicach tel.: 22 723 93 55 (w dniach dyżurów); e-mail: pzeriormichalowice@interia.eu
816 Fundusz alimentacyjny
Świadczenie Alimentacyjne przysługuje na podstawie ustawy "pomoc osobom uprawnionym do alimentów: na dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być
817 Protokół nr XXXI
Z obrad XXXI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2009-06-17
818 Protokół Nr XXXV
Z obrad XXXV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-10-10
819 Statut sołectwa Komorów
STATUT SOŁECTWA Komorów Rozdział I   Postanowienia ogólne § 1 1.       Sołectwo jest jednostką pomocniczą
820 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy
za okres od 17.03.2010r. do 14.05.2010r.