Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 762 podstron zawierających "reguły"
141 Zarządzenie Nr 37/2011
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Reguły
142 Uchwała Nr VI/31/2015
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 628/16, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, stanowiącej własność Gminy Michałowice
143 Projekt uchwały
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 628/16, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, stanowiącej własność Gminy Michałowice
144 KA.2110.5.2019
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA REFERATU INWESTYCJI I REMONTÓW
145 Spektakl Mikołajkowy w Regułach
Ho, ho, ho. Mikołaj odwiedził dzieci z Reguł!
146 Mieszkańcy
W ostatnim dziesięcioleciu największy wzrost zaludnienia cechował przede wszystkim miejscowości Michałowice-Wieś (90%), Pęcice Małe (42%), Granicę (16%), Nowa Wieś (21%)
147 Ruszyło kino plenerowe w Regułach
„Mamma Mia!” pierwszym filmem zaprezentowanym w kinie plenerowym w Regułach.
148 OBWIESZCZENIE UA.6733.5.2019
zostało wszczęte na wniosek P4 Sp. z o.o. reprezentowanej przez Panią Ewę Esquerra postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
149 Karta Mieszkańca Gminy Michałowice
Karta Mieszkańca Gminy Michałowice jest z nami od września 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo kilka najważniejszych informacji: jakie są korzyści z jej posiadania, kto jest naszym
150 KA.2110.23.2018
INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ URZĄD GMINY MICHAŁOWICE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
151 Koordynator ds. Informatycznych
Marcin Walichnowski adres: Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pok. nr 128, 1 piętro, tel.: 22 350 91 69, adres e-mail: admin@michalowice.pl
152 Lista jednostek pomocniczych
Sołectwa:   Suchy Las Michałowice Opacz Kolonia Nowa Wieś Sokołów Pęcice
153 Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na Gminę Michałowice własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 161/3, położonej w obrębie
154 Dorota Chalimoniuk
INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ URZĄD GMINY MICHAŁOWICE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA
155 Uchwała nr VIII/61/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na Gminę Michałowice własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 161/3, położonej w obrębie
156 Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Reguły"
157 Projekt uchwały
w sprawie nieodpłatnego przejęcia, na własność Gminy Michałowice, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej
158 INFORMACJA O SKŁADZIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MICHAŁOWICACH ORAZ HARMONOGRAMIE DYŻURÓW
pokój Nr 110 I piętro budynek Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel.: 22 350 91 62
159 Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
160 DOŻYNKI GMINNE 2013
Lokalizacja: REGUŁY