Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 834 podstron zawierających "reguły"
141 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
Sprostowanie do publikacji ogłoszenia Wójta Gminy Michałowice w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Michałowice uchwały nr VI/82/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
142 Zarządzenie Nr 61/2015
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Reguły
143 Koordynator ds. Informatycznych
Marcin Walichnowski adres: Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pok. nr 128, 1 piętro, tel.: 22 350 91 69, adres e-mail: admin@michalowice.pl
144 Lista jednostek pomocniczych
Sołectwa:   Suchy Las Michałowice Opacz-Kolonia Nowa Wieś Sokołów Pęcice
145 SAiK.110.9.2019
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY
146 Zarządzenie Nr 37/2011
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Reguły
147 Kolędowanie w Regułach
Tajemnica Zimowej Nocy, czyli koncertowy wieczór najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek.
148 Uchwała Nr VI/31/2015
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 628/16, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, stanowiącej własność Gminy Michałowice
149 Projekt uchwały
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 628/16, położonej w obrębie ewidencyjnym Reguły, stanowiącej własność Gminy Michałowice
150 OBWIESZCZENIE UA.6733.14.2019
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej SN-15 KV ze złączem SN-15 KV na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Sokołów przy
151 Świetlica w Regułach - nasze wspólne miejsce spotkań
Serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzeń organizowanych w Świetlicy.
152 SAiK.110.1.2020
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM Głównego Księgowego 1 etat
153 Warsztaty fotograficzne w Regułach
Sołtys i Rada Sołecka Reguł zapraszają młodzież i dorosłych na warsztaty fotograficzne (13 lutego, godz. 20.00). Obowiązują zapisy 501 135 795. Zajęcia sfinansowane z funduszu
154 SAiK.110.5.2019
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR DS.KSIĘGOWOSCI I ROZLICZEŃ
155 Aktywne Wakacje w Gminie Michałowice
Codziennie od poniedziałku do czwartku, w godz. 10:00-15:00 na terenie Otwartych Stref Rekreacji odbywają się "Aktywne Wakacje w Gminie Michałowice".
156 SAiK.110.6.2019
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE KIEROWNIK DZIENNEGO DOMU SENIOR
157 Kontakt
Biuro Projektu:   tel.: 22 350 91 74 lub 22 350 91 76   Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice pokój 126, Urząd Gminy
158 Projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Reguły"
159 Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na Gminę Michałowice własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 161/3, położonej w obrębie
160 Uchwała nr VIII/61/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na Gminę Michałowice własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 161/3, położonej w obrębie