Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 811 podstron zawierających "reguły"
41 Zmiana Studium - obszar „Reguły, Al. Jerozolimskie”
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium obszaru „Reguły, Al. Jerozolimskie” rozpoczęły się od spaceru badawczego, którego trasa wiodła wzdłuż Al. Jerozolimskich oraz rowu
42 Zmiana Studium - obszar „Reguły, Al. Jerozolimskie”
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium obszaru „Reguły, Al. Jerozolimskie” rozpoczęły się od spaceru badawczego, którego trasa wiodła wzdłuż Al. Jerozolimskich oraz rowu
43 Zmiana Studium - obszar „Reguły, Al. Jerozolimskie”
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany studium obszaru „Reguły, Al. Jerozolimskie” rozpoczęły się od spaceru badawczego, którego trasa wiodła wzdłuż Al. Jerozolimskich oraz rowu
44 Zmiana studium - dialog społeczny - obszar "Reguły, Al. Jerozolimskie"
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Reguły Al. Jerozolimskie” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
45 Zmiana studium - dialog społeczny - obszar "Reguły, Al. Jerozolimskie"
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Reguły Al. Jerozolimskie” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
46 Zmiana Studium – obszar „Reguły, ul. Wiejska”
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Reguły, ul. Wiejska” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
47 Zmiana Studium – obszar „Reguły, ul. Wiejska”
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Reguły, ul. Wiejska” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
48 Wielkanoc A.D. 2014 – Michałowice, Reguły, Opacz-Kolonia
12 kwietnia, w sobotę 2014 r. w naszej gminie odbyły się aż trzy spotkania wielkanocne – w: Michałowicach (godz. 14:00), Regułach (18:00) i Opaczy-Kolonii (19:00).
49 Statut sołectwa Reguły
Tekst ujednolicony STATUT SOŁECTWA  Reguły Rozdział I Postanowienia ogólne   § 1 1.       Sołectwo jest jednostką
50 Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej
Sołectwa Reguły
SOŁTYSEM PO RAZ CZWARTY

25 marca, w piątek, w świetlicy, która znajduje się w zabytkowym parku w Regułach, odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem został Eugeniusz Strzelecki,
51 Reguły
Piknik rodzinny
z okazji Dnia Dziecka

8 czerwca 2013 r. w otwartej strefie rekreacji w Regułach odbył się kolejny rodzinny piknik, z okazji Dnia Dziecka.
52 Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas
Informacje dotyczące składania wniosków
53 Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas.
Informacje dotyczące składania wniosków
54 Zarządzenie Nr 39/2020
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania
55 Zarządzenie Nr 38/2020
w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznego wglądu
56 SAiK.110.3.2020
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIK SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ
57 SAiK.110.5.2020 OGŁOSZENIE O NABORZE
DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi pracownika socjalnego - 2 etaty: "Pracownik socjalny
58 SAiK.110.4.2020
OGŁOSZENIE O WOLNYM KIEROWNICZYM STANOWISKU URZĘDNICZYM - stanowisko Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej.
59 SAiK.110.2.2020
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY
60 SAiK.110.3.2020
OGŁOSZENIE O WOLNYM KIEROWNICZYM STANOWISKU URZĘDNICZYM stanowisko Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej