Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 834 podstron zawierających "reguły"
81 Co się stało z Mikołajem?
„Jestem Bąbel, skrzat. Otrzymałem arcyważne zadanie. Nadchodzi czas rozdawania prezentów, a Mikołaj zapadł się pod ziemię. Muszę go odnaleźć. Zaprzęgam więc Rudolfa i ruszam na
82 Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas
Informacje dotyczące składania wniosków
83 Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas.
Informacje dotyczące składania wniosków
84 Petycja z 13.08.2019
W sprawie wprowadzenia zmian do statutu sołectwa Reguły gminy Michałowice.
85 ZP.271.1.61.2019
Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby urzędu, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
86 Powiadomienie na e-mail
Zapraszamy do dopisania swojego adresu e-mail do newslettera.   Na zebrane adresy e-mail rozsyłane są informacje dotyczące informacji promocyjnych, komunikatów, aktualności
87 Uchwała Nr XIII/171/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 40/3, położonej w obrębie ewidencyjnym
88 ZP.271.1.61.2019
Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby urzędu, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
89 Obwieszczenie OŚ.6220.13.2019
Wójt Gminy Michałowice wydał decyzję nr 777.2019 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie oraz rozbudowie
90 SAiK.110.3.2020
OGŁOSZENIE O WOLNYM KIEROWNICZYM STANOWISKU URZĘDNICZYM stanowisko Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej
91 SAiK.110.3.2020
OGŁOSZENIE O WOLNYM KIEROWNICZYM STANOWISKU URZĘDNICZYM stanowisko Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej
92 ZP.271.1.50.2019
Jednorazowe mycie okien i elewacji w budynku Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
93 ZP.271.1.50.2019
Jednorazowe mycie okien i elewacji w budynku Urzędu Gminy Michałowice , Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
94 ZP.271.1.31.2019
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Reguły (ul. Wiejska)
95 SAiK.110.5.2020 OGŁOSZENIE O NABORZE
DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi pracownika socjalnego - 2 etaty: "Pracownik socjalny
96 SAiK.110.2.2020
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY
97 SAiK.110.4.2020
OGŁOSZENIE O WOLNYM KIEROWNICZYM STANOWISKU URZĘDNICZYM - stanowisko Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej.
98 ZP.271.1.23.2019
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Reguły
99 Zarządzenie Nr 49/2019
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Reguły.
100 Wymiana nawierzchni na ścieżce rowerowej przy kolejce WKD w Regułach
Informujemy, że od jutra, tj. 23 października 2019 r. rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni na ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż torów kolejki WKD Reguły,