Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 244 podstron zawierających "sesja"
101 Złote gody Państwa Chodkowskich z Komorowa oraz Państwa Sieraków z Reguł.
Miłą uroczystością rozpoczęła się VIII Sesja Rady Gminy Michałowice 7 lipca 2011 r. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły dwie pary: Państwo Aleksandra i Wiesław
102 Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 kwietnia 2011r.
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania
103 Uchwała Nr XLV/299/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 lipca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
104 AKTYWNY KOMORÓW - festyn dla mieszkańców
Aktywny Komorów – to piknik sportowy zorganizowany przez Zarząd Osiedla Komorów. Atrakcji na pikniku było wiele, dla dzieci i dorosłych. Mieszkańców odwiedził Krzysztof Grabka,
105 Uchwała Nr XIII/141/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.
106 Budżet 2018 uchwalony
Rada Gminy Michałowice podczas sesji, która odbyła się 18 grudnia br., przyjęła uchwałę budżetową na 2018 rok. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 131,3 mln zł, natomiast
107 Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
108 Usuń AZBEST już dziś
    Z opracowanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika, że na terenie gminy Michałowice znajduje się przeszło 500 obiektów pokrytych
109 Stypendium Wójta Gminy Michałowice
Zasady przyznawania stypendiów  pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice’ za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne dla uczniów
110 Uchwała Nr X/88/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011–2020.
111 Uchwała Nr XVII/166/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
112 Herb i flaga
HERB Godłem w herbie Gminy Michałowice jest lipa. Nawiązuje to do najstarszego okazu przyrodniczego na naszym terenie – szesnastowiecznego drzewa tego gatunku. W herbie Gminy lipa
113 Uchwała Nr XL/281/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XII/70/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminuprzyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
114 Uchwała nr XII/67/2007 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 28 sierpnia 2007roku
zmieniająca Uchwałę Nr XX/145/2004 z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych
115 Młodzi mistrzowie
Obok szkolnych obowiązków znajdują czas na rozwijanie swoich sportowych pasji, a regularne treningi oraz ciężka praca przynoszą znakomite efekty. W swoich kategoriach wiekowych są już
116 Uchwała Nr XXXIII/282/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 05 listopada 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.
117 Prognoza rozwoju gminy
ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO STANDARDU ZAMIESZKANIA I WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG SPOŁECZNYCH Czynnikiem warunkującym wysoki standard życia mieszkańców
118 Podział Gminy Michałowice na okręgi wyborcze
Nr okręgu Granice okręgu Liczba radnych wybieranych  w okręgu 1 sołectwo Opacz
119 Protokół nr III
z obrad III sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 13 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.
120 Opłaty, podatki
Podatki   podatek od nieruchomości - osoby fizyczne podatek od nieruchomości - osoby prawne podatek rolny - osoby fizyczne podatek rolny - osoby prawne podatek leśny -