Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 277 podstron zawierających "sesja"
101 Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r.
zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice
102 Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011–2020.
103 Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007
zmieniająca uchwałę Nr XLII/379/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie: stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu
104 Uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.
zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
105 Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych
106 Uchwała Nr XLVI/317/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010
zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
107 Uchwała XIV/83/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica,
108 Uchwała Nr XXXIII/281/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 05 listopada 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013–2020.
109 Uchwała Nr XLIV/292/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
110 Dotacja na wymianę pieców
Od 19 kwietnia br. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji na zakup pieca gazowego, który zastąpi obecnie użytkowany piec spalający paliwo stałe (węgiel, drewno,
111 Uchwała Nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice
112 Uchwała Nr XXXIII/286/2013 Rada Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/330/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
113 Uchwała Nr XL/284/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice.
114 Uchwała Nr XXXVI/241/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 października 2009 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/224/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Miasta Pruszkowa,
115 Uchwała Nr XXXIX/265/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XV/85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa,
116 Uchwała Nr XII/122/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XLIV/412/2006 Rady Gminy Michałowice z 13 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
117 Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok, oraz zmian do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu
118 Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007r.
zmieniająca uchwałę Nr III/11/2006 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla
119 Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013
zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Michałowicach Nr XIII/132/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
120 Prawo
Znajdą tu Państwo odnośniki do najważniejszych aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. W dziedzinie prawa ochrony środowiska spełnienie warunków