Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 338 podstron zawierających "sesja"
141 Protokół Nr II
Z obrad II sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 8 grudnia 2014 roku.
142 Uchwała Nr XV/153/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
143 Absolutorium dla wójta
10 maja br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.
144 Uchwała Nr XXXVII/256/09 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice
145 Uchwała Nr XXXVII/249/09 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
146 Uchwała Nr XIII/142/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
147 Absolutorium dla wójta
Podczas XIV sesji rady gminy, 11 maja br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.
148 Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r.
zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice
149 Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011–2020.
150 Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2007
zmieniająca uchwałę Nr XLII/379/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie: stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu
151 Uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2007 r.
zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
152 Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr V/27/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działek nr ew. 625/2 i 628/16, położonych
153 Uchwała XIV/83/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica,
154 Uchwała Nr XLVI/317/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010
zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
155 Uchwała Nr XXXIII/281/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 05 listopada 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013–2020.
156 Prawo
Znajdą tu Państwo odnośniki do najważniejszych aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. W dziedzinie prawa ochrony środowiska spełnienie warunków
157 Uchwała Nr XLIV/292/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
158 Uchwała Nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice
159 Uchwała Nr XXXIII/286/2013 Rada Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/330/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
160 Uchwała Nr XL/284/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice.