Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 338 podstron zawierających "sesja"
41 ZP.271.1.763.2020 sesja on-line
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji
42 ZP.271.2.28.2020 sesja on-line
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym i destruktem bitumicznym na terenie Gminy Michałowice
43 ZP.271.2.40.2020 Zmiana terminu składania ofert na 23.09.2020 sesja on-line
Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice
44 ZP.271.2.30.2020 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT sesja on-line
Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
45 ZP.271.1.949.2020 sesja on-line
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowice - część II"
46 ZP.271.2.25.2020 sesja on-line
Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych
47 ZP.271.2.24.2020 sesja on-line
Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Sieradzkiej w Komorowie
48 ZP.271.1.943.2020 sesja on-line
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej i w ulicy Zacisznej w Regułach
49 ZP.271.2.14.2020 sesja otwarcia on-line
Przebudowa rowu - U1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - etap IIIb i IV
50 ZP.271.1.1009.2020 sesja on-line
„Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz zasilania urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły w Nowej Wsi”
51 ZP.271.1.804.2020 sesja on-line
Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej i w ul. Torfowej w Regułach
52 ZP.271.2.21.2020 sesja on-line
Szkoła w Michałowicach – modernizacja obiektów szkolnych
53 ZP.271.2.22.2020 sesja otwarcia on-line
ZSO w Komorowie - modernizacja obiektów szkolnych
54 ZP.271.2.20.2020 sesja otwarcia on-line
Przedszkole Nowa Wieś – modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka
55 ZP.271.1.748.2020 sesja otwarcia on-line
Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie
56 ZP.271.2.18.2020 sesja otwarcia on-line
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice
57 ZP.271.1.756.2020 sesja otwarcia on-line
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Michałowice
58 ZP.271.2.37.2020 zmiana terminu składania ofert na 19.10.2020 sesja on-line
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice
59 ZP.271.2.35.2020 sesja on-line
Zaprojektowanie oraz wybudowanie parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul.Ceglanej w Komorowie