Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1699 podstron zawierających "zso w komorowie"
1681 UCHWAŁA Nr XLIV/412/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 października 2006r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru "Komorów" - część VI obejmująca fragment wsi Komorów
1682 Uchwała Nr XLI/361/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część VI obejmująca fragment wsi Komorów
1683 Protokół nr XIX
Z obrad XIX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2006-2010 z dnia 2008-04-30