Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych . Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji.

Beneficjenci:

 • Dla osób fizycznych – właścicieli oraz współwłaścicieli jednorodzinnych budynków/ lokalów

Rodzaje przedsięwzięć:

 • wymiana, zakup i montaż źródła ciepła
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarka okienna i drzwiowa
 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Zasady przyznawania dotacji:
Podstawowy poziom dofinansowania 30-45%:

 • dochód roczny Wnioskodawcy do 100 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania 60%:

 • gospodarstwo wieloosobowe - dochody miesięczne netto do 1564 zł/os
 • gospodarstwo jednoosobowe - dochody miesięczne netto do 2189 zł/os

Maksymalne kwoty dotacji i intensywność dofinansowania wybranych elementów dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania:

Źródło ciepła

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

Kocioł gazowy kondensacyjny

30% - 4 500 zł

60% - 9 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda

45% - 13 500 zł

60% - 18 000 zł

Pompa ciepła powietrze/powietrze

30% - 3 000 zł

60% - 6 000 zł

Instalacja c.o. i c.w.u

30% - 4 500 zł

60% - 9 000 zł

Wentylacja mechaniczna

30% - 5 000 zł

60% - 9 000 zł

Audyt energetyczny

100% - 1 000 zł

100% - 1 000 zł

Ocieplenie przegród budowlanych

30% - 45 zł/m2

60% - 90 zł/m2

 

Możliwość pozyskania dotacji na PV:

 • możliwość uzyskania dotacji w wysokości 5 tys. zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej
 • warunkiem uzyskania dotacji na mikroinstalacje jest wymiana kotła

 

Dotacje na termomodernizację dla beneficjentów, którzy wymienili już źródło ciepła:

 • dotacja do kwoty 10 albo 15 tys. zł (w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania)
  na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

Czas rozpatrywania wniosków:

 • do 30 dni dzięki uproszczeniu wniosku i zmniejszeniu liczby dokumentów do oceny

 

Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych (a nawet już zakończonych):

 • realizację inwestycji można rozpocząć do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku

Obowiązkowa dokumentacja niezbędną do rozliczenia przyznanego dofinansowania:

 • Wniosek o płatność pobrany z Portalu Beneficjenta;
 • Protokół robót wykonawcy pobrany z Portalu Beneficjenta;
 • Faktury wystawione na beneficjenta lub beneficjenta wspólnie z małżonkiem;
 • W przypadku wymiany źródła ciepła dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytku kotła na paliwo stałe ( piece żeliwne – wystawiony na beneficjenta dokument kupna/ sprzedaży ze złomowiska; piece kaflowe, kominki- dokument potwierdzający ,że źródło ciepła zostało trwale wyłączone z użytku - potwierdzone zaświadczeniem kominiarskim);
 • Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych;
 • Etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych;
 • Certyfikat/ świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ecodesingu (dotyczy kotłów na ekogroszek, oraz pellet);
 • Audyt energetyczny;
 • Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (dotyczy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej).

 

WAŻNE ZMIANY:

 • Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.!
 • Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).

 

 


 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Czynny:
- poniedziałek 10:00-15:00
- wtorek oraz środa 15:00-20:00

Znajduję się w Urzędzie Gminy Michałowice na parterze (w sali multimedialnej)

Infolinia

-poniedziałek: 10:00-15:00
-wtorek oraz środa: 15:00-20:00
-czwartek oraz piątek: 08:00-12:00

+48 577 757 122

Konsultacje mailowe

 

konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku pod adresem:

antysmog|michalowice.pl| |antysmog|michalowice.pl