Fundusze Norweskie

Celem programu jest złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenia wrażliwości na zmianę klimatu jest program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • organizacje pozarządowe,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorcy.

Obszary wsparcia:

 • energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne,
 • łagodzenie zmian klimatu i adaptacja,
 • środowisko i ekosystemy.

NFOŚiGW wdraża fundusze norweskie w obszarze ochrony środowiska w ramach następujących programów priorytetowych:

Obszar energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne:

 • Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej;
 • Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych oraz likwidacja indywidualnych źródeł ciepła;
 • Budowa instalacji do wytwarzania paliwa (pelletów) z biomasy leśnej i agro.

Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych:

 • Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka);
 • Podniesienie efektywności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych.

 

 


 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Czynny:
- poniedziałek 10:00-15:00
- wtorek oraz środa 15:00-20:00

Znajduję się w Urzędzie Gminy Michałowice na parterze (w sali multimedialnej)

Infolinia

-poniedziałek: 10:00-15:00
-wtorek oraz środa: 15:00-20:00
-czwartek oraz piątek: 08:00-12:00

+48 577 757 122

Konsultacje mailowe

 

konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku pod adresem:

antysmog|michalowice.pl| |antysmog|michalowice.pl