74

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

1. Tomasz Japa

Warszawa

2.  Anna Dubois    

Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Tomasz Japa, Anna Dubois, Zofia Zuchowicz, Łukasz Węcławski

Załączniki