73

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

KIPP Projekt Sp. z o.o.

ul. Konduktorska 15 lok. 2

00-775 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Adrian Górecki, Marcin Przygoda, Marta Wielgus, Paweł Zań

Załączniki