69

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

1. Karol Wojnarowski

Warszawa

2. Ostap Ivaniv

Warszawa

3. Wojciech Rekosz

Warszawa

4. Grabski Michał 

Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Karol Wojnarowski, Ostap Ivaniv, Wojciech Rekosz, Grabski Michał

Załączniki