126

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Piotr Kłoskowski Architekt

Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Piotr Kłoskowski

Załączniki

Makiety