68

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Analog Piotr Śmierzewski

Koszalin

Skład zespołu autorskiego:

Piotr Śmierzewski, Michał Czeszejko-Sochacki, Katarzyna Maliszewska, Mateusz Modzelewski, Rafał Śliwa, Szymon Zajączkowski, Dominika Dymek

 

Załączniki