282

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

1. Joanna Gajda

Kopenhaga

Dania

2.  Casper Dam

Kopenhaga

Dania

3. Patrycja Kinga Wójcik

Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Joanna Gajda, Casper Dam, Patrycja Kinga Wójcik

Załączniki