54

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

architekt Rafał Paszenda

Jankowice

Skład zespołu autorskiego:

Autor: Rafał Paszenda

Współautorzy: Robert Magiera, Aneta Frysztacka-Biela, Karolina Korczak

Załączniki