62

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Autorska Pracownia Projektowa WAwaDizajn architekt Ewa Gołębiowska-Koszańska

ul. Włościańska 4a/2

01-710 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

mgr inż. arch. Ewa Gołębiowska-Koszańska

Załączniki