778

PUBLICZNA PREZENTACJA PRAC NAGRODZONYCH I PRAC WYRÓŻNIONYCH


 

II Nagroda równorzędna

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

2pm Piotr Musiałowski

ul. Sielecka 48 /37

00-738 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Michał Adamczyk, Szymon Chwazik, Piotr Musiałowski, Karol Perkowski

IDEA, założenia programowe

Budynek w swojej części nadziemnej, zaprojektowany jest jako dwukondygnacyjny i poprzez przełamanie w strukturze rzutu niejako dwuskrzydłowy. Co do zasady, parter zajęty jest przez sale zajęć dla dzieci. W skrzydle północno-wschodnim od strony ulicy znajdują się dodatkowo pomieszczenia o funkcji gastronomicznej, gdzie przygotowywane są posiłki. Z uwagi na ograniczenia powierzchniowe ujęte w założeniach planistycznych dla przedmiotowego terenu, oraz w efekcie konsultacji środowiskowych, świadomie zrezygnowano z realizacji pomieszczenia jadalni. Konsumpcja posiłków będzie odbywać się w salach zajęciowych dedykowanych poszczególnym grupom wiekowym dzieci. Piętro ma bardziej zróżnicowany charakter jeśli chodzi o program funkcjonalny. Skrzydło południowo – zachodnie odpowiada funkcji zajęciowej – głównie rekreacyjnej i sportowej, a skrzydło północno – wschodnie realizuje przede wszystkim program administracyjny przedszkola. Budynek posiada również kondygnację podziemną, zaprojektowaną jedynie pod częścią skrzydła północno – wschodniego. Znajdują się w niej pomieszczenia techniczne.

Wszystkie poziomy użytkowe łączy klatka schodowa z dźwigiem osobowym, znajdująca się w strefie wejścia głównego, w lewym - patrząc od strony wejścia z ulicy Szkolnej - skrzydle budynku. Klatka schodowa zaprojektowana jest jako otwarta, z dostępem chronionym poprzez widokowe powiązanie z stanowiskiem recepcyjnym, będącym aneksem hallu wejściowego.

Wszystkie pomieszczenia, na wszystkich kondygnacjach dostępne są dla osób niepełnosprawnych, a na kondygnacji parteru zaprojektowano dedykowane im zespoły sanitarne

 

 
ZAŁOŻENIA DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA JAKO OBIEKTU ENERGOEFEKTYWNEGO. 

 • Sale dydaktyczne z dużymi przeszkleniami od strony południowej pozwalające na realne zyski cieplne do wnętrz w miesiącach zimnych.
 • Rolety zewnętrzne przeciwsłoneczne chroniące przed przegrzewaniem w miesiącach ciepłych.
 • Bierne wykorzystanie energetyczne sąsiedztwa wysokiej zieleni liściastej cieniującej budynek w miesiącach ciepłych i pozwalającej na ogrzewanie bryły budynku w miesiącach zimnych.
 • Masywne ściany budynku, od północy mała liczba przeszkleń i korytarz buforowy,
 • Zielony dach i taras z zielenią ekstensywną jako bufor termiczny oraz element retencji wody opadowej.
 • Panele fotowoltaiczne na dachu jako element wspomagający zasilanie elektryczne.
 • Gruntowy wymiennik ciepła sparowany z pompą ciepła.
 • Czerpnie terenowe zaprojektowane w zieleni urządzonej dla obniżenia temperatury powietrza dolotowego.
 • Zbiornik retencjonujący wodę opadową i wykorzystanie w obiekcie do celów gospodarczych tzw. szarej wody.
 • Wykorzystanie systemów lokalizujących ogrzewanie w strefie podłogowej i chłodzenie w strefie sufitowej.

 

Galeria

Załączniki

 

 

 


 

 

 

 

II Nagroda równorzędna

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Alicja Rudowska, Warszawa

3. Pamela Krzyszczak, Siedlce

2. Martyna Dryś, Gryfice

Skład zespołu autorskiego:

Alicja Rudowska, Pamela Krzyszczak, Martyna Dyś

IDEA, założenia programowe

Nowy budynek przedszkola to element uzupełniający kontekst - bujną zieleń. Jego istotą jest wzajemne przenikanie się natury i świata człowieka, główną ambicją - zbliżenie się do środowiska. W formie pawilonu w ogrodzie tworzy atmosferę lekkości, ciekawości i umiłowania przyrody. 

Podstawową determinantą projektu jest jego tło. Zlokalizowany w sąsiedztwie obszarów łąkowych i leśnych, miasta ogrodu, zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych oraz parków dworskich, wpisuje się w krajobrazowy kontekst poprzez charakterystyczną formę oraz dobór materiałów. Oswaja istniejące zadrzewienie. Zamienia park w żywy ogród - miejsce do aktywnego pielęgnowania. Stwarza
nowe, charakterystyczne miejsce sprzyjające kreowaniu michałowickiej tożsamości.

 

OGRÓD

 • Troszcząc się o środowisko naturalne postanowiliśmy nie usuwać żadnego z istniejących drzew na
  działce. W duchu współpracy architektury z naturą proponujemy lokalizację pawilonu w centralnej
  części ogrodu. Pozwala to na zaaranżowanie codziennego odkrywania przedszkola przez jego
  użytkowników.
 • Poprzez zieloną akupunkturę chcieliśmy zaktualizować koncepcję ogrodu - miejsca wspólnej
  pracy, kultywowania, cierpliwej opieki i obserwacji wzrostu. Nieskrępowane korzystanie z ogrodu
  umożliwione zostało dzięki sieci naturalnych ścieżek, wyodrębniających mikro-przestrzenie
  różnorodnych form aktywności. Użytkownicy odnaleźć mogą plac zabaw (istniejący, przeniesiony)
  oraz naturalne przestrzenie do zabawy, m.in. leśny zakątek z instalacją z pni do dziecięcej wspinaczki,
  miejsce na ognisko, ogród muzyczny wraz z ksylofonami oraz dzwoneczkami, uprawy roślin, a dzięki
  zadaszonym balkonom i tarasom ułatwiony został bezpośredni i spontaniczny kontakt z zewnętrzem.
  Miejsca projektowane są w sposób demokratyczny, kolejno odkrywane kryjówki tworzą sekwencję
  miejsc różnorodnych i równie interesujących. Charakter edukacyjny ma nie tylko sam pawilon, a całe
  środowisko wokół.
 • W centralnej części ogrodu zlokalizowany został pawilon. Do jego wejścia doprowadzona została
  ścieżka, umożliwiająca dostęp na teren z północnego narożnika. Zastany układ drzew wyznaczył
  formę nowego budynku przedszkola. Podzielona na 4 części bryła dostosowana została do linii
  pierzei od strony ul. Szkolnej, zaś od strony południowej dostosowuje swój kierunek tak, aby jak
  najlepiej doświetlić sale dydaktyczne. Ogród poprzez rozległe otwarcia wlewa się do wnętrz budynku
  prowokując płynne przenikanie się wnętrza z zewnętrzem.

 

PAWILON

Projekt przedszkola oparty jest na chęci zrozumienia przyszłych użytkowników. Uznaliśmy za kluczowe stworzenie przestrzeni otwartej na przyszłość, dostosowujących się do aktualnych i lokalnych potrzeb. Naszą ambicją było stworzenie budynku, który w mądry i elastyczny sposób odpowie na potrzeby zarówno nasze, jak i wielu kolejnych pokoleń.

 • Koncepcja oparta została na organizacji funkcji w trzech strefach: południowej strefy sal dydaktycznych, północnej strefy części obsługującej oraz łączącego je hallu wejściowego.
 • Centralnym punktem budynku jest wewnętrzny hall wejściowy ze świetlikami. Stanowi ono serce przedszkola, jest miejscem spotkań uczniów, odpoczynku, zabawy oraz aktywnej komunikacji. Otwarcie między kondygnacjami podkreśla przestrzeń wejściową do budynku, umożliwia obserwowanie z galerii znacznej części komunikacji wewnętrznej przedszkola. Przestrzeń pełni także rolę miejsca ekspozycji prac uczniów.
 • Część dydaktyczna zlokalizowana została w południowym skrzydle przedszkola. Strefa zaprojektowana została w taki sposób, aby zachęcić do bezpośredniego i nagłego kontaktu z zielenią oraz umożliwić jak najkorzystniejsze doświetlenie światłem słonecznym. Na południowy trakt składa się 7 oddziałów, w każdym z oddziałów może przebywać 25 dzieci. Zespół sal dla dzieci młodszych zlokalizowany został na parterze, dla dzieci starszych - na piętrze. Zespół sanitarny, magazyny oraz szatnie obsługujące sale zlokalizowane zostały od strony hallu. Dzięki takiemu zgrupowaniu tych funkcji w łatwy sposób możemy połączyć sąsiadujące ze sobą sale dydaktyczne. Dodatkowo dla dzieci starszych przewidziana została szatnia tuż przy wejściu.
 • Duży nacisk położyliśmy na zaprojektowanie sali tak, jak własnego pokoju. Naturalna wentylacja poprzez zestawy szklane z pełnymi panelami wentylacyjnymi, właściwy komfort akustyczny, stonowana kolorystyka, naturalne materiały wykończeniowe i możliwość swobodnego umeblowania stwarzają odpowiednie warunki do rozwoju ciekawości, nauki i zabawy. Każda z sal posiada możliwość bezpośredniego wyjścia dzieci do ogrodu. Sale dla dzieci młodszych przez tarasy, zaś sale dla dzieci starszych zostały uzupełnione o balkony i zewnętrzną klatkę schodową. Te zadaszone miejsca są atrakcyjna przestrzenią nie tylko w ciepłe miesiące, ale także w zimie, kiedy np. dzieci mogą tam umieścić swoje domki dla ptaków.
 • W północno-wschodniej części budynku zaprojektowano dwukondygnacyjne sale: widowiskową oraz gimnastyczną wraz z obsługującym je aneksem. Bezpośredni dostęp do sal ze strefy wejściowej umożliwia ich funkcjonowanie w godzinach popołudniowych lub ich wynajem. Dodatkowo zaprojektowane szyny w suficie umożliwiają dowolną aranżację przestrzeni. Dzięki umieszczeniu sali rekreacyjnej i gimnastycznej w bezpośrednim sąsiedztwie jadalni otrzymano atrakcyjną przestrzeń na przedszkolne przedstawienia - sala jadalna z łatwością przekształca się w garderobę /zaplecze, zaś przejścia obok aneksów tworzą naturalne wejścia na scenę.
 • Do sal wielofunkcyjnych przylega jadalnia wraz z zapleczem kuchennym, dostępne z głównego korytarza oraz z bocznego wejścia technicznego. Nad modułem jadalni umieszczona została część administracyjno-socjalna, dostępna z hallu budynku. Tam zlokalizowane zostały także pokoje pielęgniarki, psychologa oraz logopedy wraz z przylegającą do nich salą integracji sensorycznej. Pod północnymi modułami zaprojektowane zostało podziemie z pomieszczeniami technicznymi, przyłączy, przestrzenią magazynów, szaf porządkowych oraz pralnią.

EKONOMIKA, ELASTYCZNOŚĆ, KONSTRUKCJA, MATERIAŁY

 • Przedszkole zaprojektowane jest w konstrukcji słupowo - belkowej. Elementy nośne jak również wykończenie 3-warstwowej, wentylowanej ściany zewnętrznej przewidziano jako drewniane w nawiązaniu do parkowego charakteru lokalizacji oraz ze względów ekologicznych. Wykorzystanie profili z drewna klejonego, belek lvl oraz płyt CLT pozwoliło na stworzenie przekryć sal dydaktycznych i przestrzeni rekreacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu przytulnego i ciepłego charakteru wnętrza. Ślusarka okienna sal dydaktycznych podzielona została na moduły. Główny element zestawu stanowi stałe szklenie natomiast pozostałe części dzielą się na zmienne moduły stanowiące lufciki, panele wentylacyjne, drzwi zewnętrzne na balkony i tarasy. Odsłonięcie oraz zastosowanie modułowych elementów budowlanych znacząco obniża koszty realizacji.
 • Elastyczność architektury, umożliwiająca wprowadzenie nowych technik pedagogicznych lub przystosowanie podziału klas do zmian demograficznych, uzyskana została dzięki przyjętemu systemowi konstrukcji. Głównymi elementami nośnymi są drewniane słupy, belki i płyty stropowe, umożliwia to szybką rearanżację sztywnych podziałów sal dydaktycznych. Przyjęty system umożliwia także rozszerzenie przestrzeni sali wielofunkcyjnej o powierzchnię sali gimnastycznej oraz bezpośrednie połączenie z jadalnią, dzięki czemu uzyskana została przestrzeń ~200 m2 dla organizacji aktywności popołudniowych, uroczystości lub wydarzeń kulturalnych.
 • Z drewna zaprojektowany został także zadaszony taras na piętrze o samonośnej, oddzielonej od budynku konstrukcji. Dzięki stalowym, spiralnym schodom ułatwiono dostęp do ogrodu starszym dzieciom.

EDUKACJA

 • Projektowany pawilon przedszkola ma charakter edukacyjny. Chcieliśmy wzmocnić jego naukowy przekaz poprzez zaprojektowanie architektury, która także edukuje. Chwalimy się użytymi materiałami. Studiując budynek możemy dostrzec logikę jego budowania, widzimy jego części: słupy, belki, nadproża, wypełnienie ścian, ściany nośne, stropy. Nie wstydzimy się zastosowanych zasad konstrukcyjnych i inżynieryjnych.
 • Jednocześnie projekt nie ma na celu stworzenia przedszkola-maszyny, skomplikowanego technologicznie budynku. Głęboko wierzymy w możliwość mądrej współpracy architektury z naturą, dlatego główny nacisk położony został na powrót do rozwiązań naturalnych, użycie prostych, łatwo dostępnych materiałów, które w całości zapewniają użytkownikom komfort fizyczny i psychiczny

 

Galeria

Załączniki

 

 

 


 

 

 

 

III Nagroda

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

WXCA sp. z o.o.

ul. Bracka 18 lok. 62

00-028 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Szczepan Wroński, Michał Starzyński, Edyta Filipczak

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA

Przedszkole zostało zaprojektowane tak, by przede wszystkim promować zrównoważony rozwój i minimalizację
śladu węglowego przez poszerzanie i nauczanie – jakże ważne w dzisiejszych czasach – schematów projektowania
proekologicznego. Proces budowlany i eksploatacja już powstałej architektury stanowi około 30% światowej emisji CO2,
co ma ogromy wpływ na środowisko i naszą przyszłość. Dlatego nadrzędnym celem projektu jest redukcja śladu węglowego
poprzez liczne decyzje projektowe:

 • Zastosowanie wyłącznie lokalnych, oddychających, zdrowych materiałów, o ujemnej lub zerowej emisji dwutlenku węgla, jak drewno, glina czy hempcrete (beton konopny);
 • przemyślana bryła i efektywny układ funkcjonalno-przestrzenny
 •  szereg rozwiązań instalacyjnych, ale i koncepcyjnych, dążących do upasywnienia budynku;
 • troska o zbalansowaną proporcję światła dziennego;
 • zrównoważony projekt zagospodarowania terenu;
 • maksymalizacja pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

 

BRYŁA I JEJ UKŁAD FUNKCJONALNY

 • Ze względu na ułożenie działki budynek w konsekwentny i świadomy sposób orientuje sale dydaktyczne bezpośrednio
  na południe, co pozwala na idealne ich doświetlenie, natomiast resztę funkcji umieszcza według objętych ochroną
  kierunków urbanistycznych, koncentrując te obszary, które nie potrzebują pełni światła dziennego od stron północno-
  wschodniej i północno-zachodniej. Tworzy to naturalny podział działki na cztery strefy, z których każda pełni inną
  pro-ekologiczną funkcję.
 • Poprzez liczne studium, drogą ewolucji, osiągnięto najefektywniejszy funkcjonalnie i energetycznie kształt, który
  rówNolegle nie podważa zastanego układu urbanistycznego, a uzupełnia go. Sale dydaktyczne rozmieszczono od południa,
  kuchnię i pomieszczenia techniczne od północnego wschodu i zachodu, administrację skoncentrowano od północnego
  zachodu, natomiast wewnątrz układu znajdują się pomieszczenia o podwyższonej temperaturze np. łazienki, magazyny
  i pomieszczenia pomocnicze.
 • Orientacja stal dydaktycznych bezpośrednio na południe ma fundamentalny wpływ na roczne zapotrzebowanie
  na energię potrzebną na ogrzewanie, która dzięki temu zabiegowi pozwoli zejść poniżej 15 kWh/m2
  na rok. Pomimo zastosowania dwóch przenikających się modułów, bryła nadal jest zwarta, co również korzystnie wpływa
  na jej energoefektywość, a bufor cieplny w postaci południowo zorientowanej dydaktyki znacząco polepsza funkcjonowanie
  obiektu w zimie.
 • Po funkcjonowaniu przedszkola, w łatwy sposób wydzielona zostaje przestrzeń rekreacyjna z możliwością dołączenia
  do niej kuchennej, tak, by mogły służyć mieszkańcom gminy popołudniami i w weekendy.

MATERIAŁY

Od najmłodszych lat pielęgnowana powinna być świadomość otaczających nas materiałów, ich wpływu na środowisko, ale przede wszystkim bezpośredniego przełożenia na zdrowie i samopoczucie. Kluczowym w tym projekcie wydaje się zatem być promocja naturalnego budownictwa, które, poza recyklingiem, jest naszą wspólną przyszłością. Im prędzej zdecydujemy się podjąć odpowiednie kroki, tym prędzej dojdzie do zmiany postrzegania budownictwa w Polsce i polepszenia sytuacji ekologicznej.


W pracy zastosowano między innymi beton konopny – jako wypełnienie ścian, będące doskonałą izolacją termiczną – ale i jako niezwykły materiał elewacyjny. Jest to lokalny produkt, który zrewolucjonizował rynek budowlany. Dzięki jego stateczności cieplnej uzyskujemy znaczne oszczędności spowodowane kosztami energii, a przez kontrolowane formowanie, możemy niemal zupełnie zlikwidować mostki cieplne. Projekt ma szansę stać się pierwszym w Polsce przedszkolem, w którym użyto betonu konopnego, a co za tym idzie, edukującym przykładem dla reszty kraju. Do zalet betonu konopnego należy zaliczyć:

 • Ujemny ślad węglowy, ponieważ podczas życia rośliny konopii pochłaniają więcej CO2, niż produkuje się go przy tworzeniu materiałów budowlanych
 • bardzo wysoką zdolność izolacji termicznej, akumulacji ciepła oraz dobrą paroprzepuszczalność
 • niepalność;
 • możliwość wykorzystania po wyburzeniu budynku, np. jako nawóz;
 • rosnącą z czasem wytrzymałość, będącą skutkiem procesu karbonatyzacji oraz przekształceniu się wapna, które jest składnikiem mieszaniny, w skałę wapienną
 • odporność na rozwój grzybów, co jest niezmiernie ważne dla zdrowia dzieci

Piękny rysunek elewacji, dzięki zastosowaniu na niej betonu konopnego, który przy ubijaniu tworzy naturalne pasy różnych odcieni beży i brązów, będzie niepowtarzalną, rustykalną wizytówką obiektu, doskonale wpasowującą się w zieloną gminę, jaką są Michałowice.


 

Galeria

Załączniki