31

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

mgr inż. arch. Maciej Bojarczuk, Basel, Szwajcaria

Skład zespołu autorskiego:

Maciej Bojarczuk

Załączniki