31

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

1. arch. Krzysztof Kamienobrodzki, Warszawa

2. arch. Stanisław Ignaciuk, Warszawa

3. arch. Stefan Głaz   

Skład zespołu autorskiego:

Arch. Prowadzący: Stanisław Ignaciuk, Krzysztof Kamienobrodzki

Zespół projektowy: Kacper Borek, Stefan Głaz, Paulina Karwowska, Borys Lewandowski, Paweł Puchta, Grzegorz Rejniak

Załączniki

Makiety