22

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Hubert Wolański, Zawiercie

2. Paweł Szymura, Piece

Skład zespołu autorskiego:

Paweł Szymura, Hubert Wolański

Załączniki