19

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Zbigniew Piotrowicz, Warszawa

2. Adrian Mieszczak, Łękawica

Skład zespołu autorskiego:

Zbigniew Piotrowicz, Adrian Mieszczak, Jakub Pagacz

Załączniki