26

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

Piotr Kłoskowski, Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Piotr Kłoskowski

Załączniki