28

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Kacper Guranowski, Warszawa

2. Michał Ruman, Warszawa

3. Jakub Wysocki, Rotterdam

4. Piotr Prażanowski, Rotterdam

5.  Alicja Zachodny, Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Kacper Guranowski, Michał Ruman, Jakub Wysocki, Piotr Prażanowski, Alicja Zachodny

Załączniki