44

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

SWECO Engineering sp. z o.o.

ul. Wielicka 30

30-552 Kraków

Skład zespołu autorskiego:

Agata Wróblewska, Jakub Bartosiński, Ewa Zuchora, Tetyana Hrytsyuk

Załączniki