35

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. WMW Architekci Grzegorz Wnorowski - mgr inż. arch. Grzegorz Wnorowski

ul. Poczty Gdańskiej 45

02-495 Warszawa

2. mgr inż. arch. Beata Mosakowska-Wnorowska, Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Beata Mosakowska-Wnorowska, Grzegorz Wnorowski, Mariusz Krispel, Antoni Wnorowski, Marianna Oklejak

Załączniki