34

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

MIDORI PROJECT sp. z o.o.

ul. Cieszyńska 9/71

02-716 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Magdalena Zielińska, Monika Czubińska-Kwiatkowska, Ewelina Daniłowicz, Agata Wiechnik

Załączniki