32

Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna Studio4Space

ul. Morsztynowska 1/LU1

31-029 Kraków

2. Magdalena Mróz, Barcelona, Hiszpania

3. Geoffrey Eberle, Barcelona, Hiszpania

Skład zespołu autorskiego:

Magdalena Mróz, Bartosz Dendura, Geoffrey Eberle, Paweł Marjański

Załączniki