82

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

1. Joachim Surdy 

Mirzec

2. Janusz Mączewski

Raciąż

Skład zespołu autorskiego:

Janusz Mączewski, Joachim Surdy

Załączniki