54

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Chmilewscy Architektura, Barbara Chmilewska

ul. Lipowa 4

41-506 Chorzów

Skład zespołu autorskiego:

Barbara Chmilewska, Adam Chmielewski

 

Załączniki