65

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

1. mgr inż. arch. Andrzej Getter

Autorska Pracownia Projektowo-Plastyczna 

ul. Gołaśka 10/28

30-619 Kraków

2. mgr inż. arch. Barbara Getter

Autorska Pracownia   Projektowa 2 

ul. Gołaśka 10/28

30-619 Kraków

Skład zespołu autorskiego:

Andrzej Getter, Barbara Getter

Załączniki