328

Język Polski - klasa 1

Niewiedza mędrca

 

Piotr Skarga Nauczycielem patriotyzmu