21

Agroenergia

Celem programu Agroenergia jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program złożony jest z dwóch części:

1.Mikroinstalacje, pompy ciepła oraz towarzyszące magazyny energii. W tej części są dofinansowane takie przedsięwzięcia, jak: instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, a tym również hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej, a także instalacje wiatrowe.

2.Biogazowne rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych, którzy są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha, a także przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku osobiście prowadzili gospodarstwo. Agroenergia dedykowana jest także do osób prawnych, którzy podobnie jak osoby fizyczne, powinni być właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzili działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy stanowi kod PKD 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarczych oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Nabór dla beneficjentów końcowych w ramach Części 1) programu nastąpi po zawarciu umów udostępnienia środków między NFOŚiGW a poszczególnymi WFOŚiGW.

Termin uruchomienia naboru dla Części 2) programu: 20.07.2021 r

Program realizowany będzie do 2027 r. w formie dotacji lub pożyczki. Poziom dofinansowania w formie dotacji wynosi do 20%  kosztów kwalifikowanych dla instalacji o mocy od 10 kW do 30 kW, ale nie więcej niż 15 tys. zł. W przypadku instalacji o mocy  od 30kW do 50 kW poziom jest do 13% kosztów kwalifikowanych, natomiast nie więcej niż 25 000 zł.

Przedsięwzięcie polega na zakupie i montażu:

  • instalacji fotowoltaicznej o mocy w przedziale od 10 kW do 50 kW,
  • pomp ciepła o mocy nie większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ,
  • zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji.

 

 


 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Czynny:
- poniedziałek 10:00-15:00
- wtorek oraz środa 15:00-20:00

Znajduję się w Urzędzie Gminy Michałowice na parterze (w sali multimedialnej)

Infolinia

-poniedziałek: 10:00-15:00
-wtorek oraz środa: 15:00-20:00
-czwartek oraz piątek: 08:00-12:00

+48 577 757 122

Konsultacje mailowe

 

konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku pod adresem:

antysmog@michalowice.pl